Informace pro Rodiče

Jsme nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na léčebnou a preventivní péči o děti od narození až do dovršení 19 let.

K ošetření se dítě dostaví vždy v doprovodu zákonného zástupce, od 15ti let po podepsání souhlasu  může k ošetření přicházet samo.

K preventivním prohlídkám a očkování pouze v doprovodu zákonného zástupce!

V době mé nepřítomnosti zastupuje MUDr.Beranová – určeno pouze pro akutní stavy. Zastupující lékař není oprávněn vydávat posudky (tábory, školy apod). Posudek může vydat pouze registrující lékař.

Jak je to s omluvenkama absence pro školy ?

Zákonní zástupci nezletilých, jsou dle školského zákona, povinni dokládat důvody nepřítomnosti v souladu se školním řádem. Dle metodického pokynu MŠMT nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá jeho zákonný zástupce, nikoliv lékař. Obdobně u zletilých studentů, kteří si svou absenci omlouvají sami. Další informace viz – Stanovisko MZ

Souhlas zákonného zástupce

Pokud si rodič (zákonný zástupce nezletilého pacienta) přeje, aby mohlo být dítě ošetřeno bez jeho přítomnosti, prosím, abyste vyplnili níže přiložený formulář. Vyplněním formuláře nezaniká právo zákonného zástupce na informace o zdravotním stavu nezletilého. Formulář ke stažení Souhlas

Doprovod pacienta - například prarodiče

Pokud rodič (zákonný zástupce nezletilého pacienta) přeje určit oprávněnou osobu, která bude mít právo na informace o zdravotním stavu pacienta, je potřeba vyplnit následující. Formulář ke stažení Souhlas

Souhlas nebo nesouhlas s nepovinným očkováním

Pokud rodič (zákonný zástupce nezletilého pacienta) souhlasí nebo nesouhlasí s nepovinným očkováním, je potřeba vyplnit následující. Formulář ke stažení Souhlas

Kontakty

Pevná Linka: +420 596 786 117
Mobil: +420 604 301 323
Email: zabreh@pedicor.cz

Ordinační Doba

Pondělí: 7:00 – 11:00
Prevence pro zvané 12:00 – 14:00
Úterý : 7:00 – 11:00
Poradna pro zvané 12:00 – 14:30
Středa: 7:00 – 11:00
Prevence pro zvané 12:00 – 14:00
Čtvrtek: 7:00 – 11:00
Administrativa 11:00 – 12:00
Pátek: 7:00 – 11:00

7:00-7:30 každý den pouze odběry  

Smluvní Pojištovny

213 – Revírní bratrská pokladna
205 – ČPZP
111 – Všeobecná zdravotní pojištovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
211 – ZP MV ČR

Dovolená

 

Ve dnech 11.7. – 22.7. a 15.8. – 26.8. bude ambulance zavřená z důvodů dovolené. V této době mne zastupuje MUDr. Beranová (zástup nevydává žádná potvrzení – tábory, ŘP, atd)

 

Děkuji a přeji všem pevné zdraví

MUDr. Radana Osmančíková