Informace pro Rodiče

Jsme nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na léčebnou a preventivní péči o děti od narození až do dovršení 19 let.

K ošetření se dítě dostaví vždy v doprovodu zákonného zástupce, od 15ti let po podepsání souhlasu  může k ošetření přicházet samo.

K preventivním prohlídkám a očkování pouze v doprovodu zákonného zástupce!

V době mé nepřítomnosti zastupuje MUDr.Beranová – určeno pouze pro akutní stavy. Zastupující lékař není oprávněn vydávat posudky (tábory, školy apod). Posudek může vydat pouze registrující lékař.

Jak je to s omluvenkama absence pro školy ?

Zákonní zástupci nezletilých, jsou dle školského zákona, povinni dokládat důvody nepřítomnosti v souladu se školním řádem. Dle metodického pokynu MŠMT nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá jeho zákonný zástupce, nikoliv lékař. Obdobně u zletilých studentů, kteří si svou absenci omlouvají sami. Další informace viz – Stanovisko MZ

Souhlas zákonného zástupce

Pokud si rodič (zákonný zástupce nezletilého pacienta) přeje, aby mohlo být dítě ošetřeno bez jeho přítomnosti, prosím, abyste vyplnili níže přiložený formulář. Vyplněním formuláře nezaniká právo zákonného zástupce na informace o zdravotním stavu nezletilého. Formulář ke stažení Souhlas

Doprovod pacienta - například prarodiče

Pokud rodič (zákonný zástupce nezletilého pacienta) přeje určit oprávněnou osobu, která bude mít právo na informace o zdravotním stavu pacienta, je potřeba vyplnit následující. Formulář ke stažení Souhlas

Souhlas nebo nesouhlas s nepovinným očkováním

Pokud rodič (zákonný zástupce nezletilého pacienta) souhlasí nebo nesouhlasí s nepovinným očkováním, je potřeba vyplnit následující. Formulář ke stažení Souhlas

Kontakty

Pevná Linka: +420 596 786 117
Mobil: +420 604 301 323
Email: zabreh@pedicor.cz

Ordinační Doba

Pondělí: 7:30 – 11:00
Úterý : 7:30 – 11:00
Středa: 7:30 – 11:00
Čtvrtek: 7:30 – 11:00
Pátek: 7:30 – 11:00

Hodiny upraveny pro nouzový provoz

Smluvní Pojištovny

213 – Revírní bratrská pokladna
205 – ČPZP
111 – Všeobecná zdravotní pojištovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
211 – ZP MV ČR

Vážení pacienti, milí rodiče,

v rámci pandemických opatření s cílem minimalizovat možnost nákazy Vás i Vašich dětí je v naší ordinaci zaveden NOUZOVÝ REŽIM.

Aktualizace 24.03.2020

Chtěla bych upozornit, že do ordinace bude pacientům umožněno vstoupit pouze s rouškou nebo s respirátorem bez zpětného ventilu. Pokud bude mít pacient respirátor s ventilem, musí mít přes respirátor po celou dobu pobytu v ordinaci nasazenou roušku. Ráda bych upozornila na změnu ordinační doby.

Z důvodů nouzového režimu ordinujeme pouze do 11:00

- S dítětem vykazujícím příznaky respiračního onemocnění, pozitivní cestovatelské anamnézy, či po předchozím kontaktu s nakaženou osobou nás prosím kontaktujte na telefonu (+420 596 786 117) nebo Krajskou hygienickou stanici v Ostravě (595 138 118 nebo 595 138 119) nebo Státní zdravotní ústav (724 810 106 nebo 725 191 367).

- Pacienty ošetřujeme POUZE po předchozím telefonickém objednání (+420 596 786 117).
- Z preventivních důvodů bude čekárna i ambulance uzamčena a vejít budete moci až po předchozí telefonické domluvě. Pokud jste již přijeli, prosím volejte +420 596 786 117 a domluvíme se na dalším postupu. Pacienti s respiračními obtížemi vstup po domluvě pouze s nasazenou vlastní rouškou, nemáte-li, pak šátek, plena přes nos a ústa.
- S dítětem se do ordinace může dostavit pouze jeden rodič, či zákonný zástupce.
- Prosíme odložte veškerá zbytná vyšetření či očkování a méně závažné zdravotní problémy konzultujte pouze přes telefon. Pečlivě zvažte nutnost návštěvy ordinace.
- Odpolední poradna je až do odvolání zrušena. Preventivní prohlídky se do odvolání ruší, probíhají pouze poradny pro děti do 18 měsíců věku včetně. - tedy zvykle úterý, pouze zvaní, striktně BEZ akutního infektu (rýma, kašel, teplota).
- Očkování aplikujeme nadále dle telefonické domluvy.
Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že nastalá situace se brzy zlepší. Úprava tohoto sdělení může proběhnout kdykoliv v návaznosti na kroky Vlády a případného dodání ochranných pomůcek, proto prosím sledujte naše stránky nebo Facebook.

Děkuji a přeji všem pevné zdraví

MUDr. Radana Osmančíková