Ceník

Ceny výkonů hrazených pacientem nad rámec zdravotního pojištění

Výkony hrazené pacienty Cena
Posudek pro řidičský průkaz 300 Kč
Posudek pro svářečský kurz 300 Kč
Posudek pro zbrojní průkaz 500 Kč
Potravinářský – zdravotní průkaz 200 Kč
Potvrzení jesle, MŠ, plavání, tábor, škola v přírodě 100 Kč
Přihláška SŠ, VŠ 200 Kč
Posudek pro sport 200 Kč
Návrh – ozdravný pobyt 200 Kč
Pojistná událost, bodové ohodnocení 200 Kč
Omluvenka – pouze na písemnou žádost školy 50 Kč
Vyšetření – výjezd do zahraničí 400 Kč
Nepovinné očkování 150 Kč
Potvrzení pro potřebu soudu 200 Kč
Vypsání odkladu školní docházky 100 Kč
Ošetření nepojištěného pacienta 500 Kč
Výpis z karty na žádost pacienta 200 Kč
Duplikát očkovacího průkazu 100 Kč

 

U přihlášek na školy bych chtěla poprosit o dodání přihlášky řádně vyplněné (osobní údaje, kód a název oboru) a s dostatečným předstihem. Přihlášky nevyplňujeme na počkání z časových důvodů. 

Zároveň prosím dodat s přihláškou veškeré poslední zprávy z odborných ambulancí, ve kterých je pacient sledován.

 

 

Kontakty

Pevná Linka: +420 596 786 117
Mobil: +420 604 301 323
Email: zabreh@pedicor.cz

Ordinační Doba

Pondělí: 7:30 – 11:00
Úterý : 7:30 – 11:00
Středa: 7:30 – 11:00
Čtvrtek: 7:30 – 11:00
Pátek: 7:30 – 11:00

Hodiny upraveny pro nouzový provoz

Smluvní Pojištovny

213 – Revírní bratrská pokladna
205 – ČPZP
111 – Všeobecná zdravotní pojištovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
211 – ZP MV ČR

Vážení pacienti, milí rodiče,

v rámci pandemických opatření s cílem minimalizovat možnost nákazy Vás i Vašich dětí je v naší ordinaci zaveden NOUZOVÝ REŽIM.

Aktualizace 24.03.2020

Chtěla bych upozornit, že do ordinace bude pacientům umožněno vstoupit pouze s rouškou nebo s respirátorem bez zpětného ventilu. Pokud bude mít pacient respirátor s ventilem, musí mít přes respirátor po celou dobu pobytu v ordinaci nasazenou roušku. Ráda bych upozornila na změnu ordinační doby.

Z důvodů nouzového režimu ordinujeme pouze do 11:00

- S dítětem vykazujícím příznaky respiračního onemocnění, pozitivní cestovatelské anamnézy, či po předchozím kontaktu s nakaženou osobou nás prosím kontaktujte na telefonu (+420 596 786 117) nebo Krajskou hygienickou stanici v Ostravě (595 138 118 nebo 595 138 119) nebo Státní zdravotní ústav (724 810 106 nebo 725 191 367).

- Pacienty ošetřujeme POUZE po předchozím telefonickém objednání (+420 596 786 117).
- Z preventivních důvodů bude čekárna i ambulance uzamčena a vejít budete moci až po předchozí telefonické domluvě. Pokud jste již přijeli, prosím volejte +420 596 786 117 a domluvíme se na dalším postupu. Pacienti s respiračními obtížemi vstup po domluvě pouze s nasazenou vlastní rouškou, nemáte-li, pak šátek, plena přes nos a ústa.
- S dítětem se do ordinace může dostavit pouze jeden rodič, či zákonný zástupce.
- Prosíme odložte veškerá zbytná vyšetření či očkování a méně závažné zdravotní problémy konzultujte pouze přes telefon. Pečlivě zvažte nutnost návštěvy ordinace.
- Odpolední poradna je až do odvolání zrušena. Preventivní prohlídky se do odvolání ruší, probíhají pouze poradny pro děti do 18 měsíců věku včetně. - tedy zvykle úterý, pouze zvaní, striktně BEZ akutního infektu (rýma, kašel, teplota).
- Očkování aplikujeme nadále dle telefonické domluvy.
Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že nastalá situace se brzy zlepší. Úprava tohoto sdělení může proběhnout kdykoliv v návaznosti na kroky Vlády a případného dodání ochranných pomůcek, proto prosím sledujte naše stránky nebo Facebook.

Děkuji a přeji všem pevné zdraví

MUDr. Radana Osmančíková